Kameraexperten

I början av december förra året skrev jag och varnade om Kameraexperten, en butik som inte skickade ut varor efter betalning. Det har nu gått två månader sedan mitt inlägg och idag hittade jag en uppdatering om fallet på Kamera & Bild.

Hittills har 2 850 personer hört av sig och tillsammans har kunderna förlorat omkring 10 miljoner kronor.

Varför?

Jag har diskuterat ämnet med bekanta ett antal gånger och den vanligaste frågan som dyker upp är; ”Varför göra på det viset och vara på flykt resten av livet?”. En fråga som jag tänkte besvara här och ni får mer än gärna fylla på med mer information eller rätta mig.

Mitt svar

Idag är en månadslön på 30k efter skatt väldigt högt och jag skulle nästan vilja säga att man är ekonomiskt oberoende på så sätt att man kan unna sig det lilla extra utan att behöva spara i flera månader.

I skrivande stund så pratas det om att personen bakom, vilket tros vara ägaren till Kameraexperten, lyckades plocka åt sig 10 miljoner kronor. Delar vi upp det på en månadslön på 30k så betyder det att han har en stabil inkomst strax under 28 år fram i tiden.

Efter en stunds sökande så fick jag fram att preskiberingstiden på liknande fall är 10 år. Någon av er kanske kan bekräfta detta? Det betyder att han kan återvända till Sverige om 10 år, vid 34 års ålder med en månadsinkomst på 30k i 18 år till.

Nackdelen är att pengarna är slut vid 54-års ålder, men beräkningarna antar att han inte tjänar en krona under dessa 28 åren, vilket vore ganska otroligt.

Din åsikt

För att lyckas med något liknande så krävs det att man håller sig borta från Sverige i 10 år och kan konsten att undvika ett dåligt samvete för alla familjerna som kanske inte fick en julklapp.

Vad är din åsikt om det hela? Är det för enkelt att sätta upp en butik och lura till sig pengar idag?

Mälar Advokaterna

i kan stå till tjänst med följande

Avtal
Upprättande av avtal såsom affärsavtal, samarbetsavtal, köprättsliga avtal, arbetsrättsliga avtal, agent – och återförsäljaravtal, franchiseavtal, hyres- och arrenderättsliga avtal, sekretessavtal samt privaträttsliga avtal.

 

Företagsöverlåtelser
Medverkan till juridiska due diligence utredningar inför förvärv,

Köprättsliga frågor
Biträde vid köp och försäljning av fast och lös egendom, deltagande i förhandlingar samt tillämpning och tolkning av köprättsliga avtal.

Hyres-, arrende- och fastighetsrätt
Upprättande av hyres- och arrendeavtal. Biträde vid förhandlingar och tvister inför arrende- och hyresnämnd och vid domstol.

Arbetsrätt
Upprättande av anställningsavtal, biträde vid förhandlingar om uppsägning vid driftsinskränkning, arbetsbrist eller pga personliga skäl. Biträde vid tillämpning och tolkning av lagen om skydd för företagshemligheter.

Immaterialrättsliga ärenden
Frågor om skydd av firmor och varumärken, licens- och sekretessavtal.

Entreprenadrättsliga ärenden
Biträde vid tillämpning och tolkning av entreprenadrättsliga avtal och i tvister. Medverkan till utbildning i entreprenadrättens standardavtal som t ex AB 92.

Skiljemannaärenden
Biträde i skiljeprocesser inför skiljenämnd samt uppdrag som skiljeman.

Privatjuridik
Skadeståndsrätt, generationsskiften, upprättande av familjerättsliga avtal, testamenten, bodelningar, arvsfrågor m m. Biträde i tvister.

Brottmål
Uppdrag som offentlig försvarare och målsägarbiträde.

Bergvärme

Bergvärme är direkt användning av geotermisk energi för uppvärmning. Människan har utnyttjat geotermisk värme på detta sätt sedan den paleolitiska eran.

Cirka sjuttio länder har använt  totalt 270 PJ av bergvärme 2004. 2007 var 28 GW av bergvärme kapacitet installeras runt om i världen, tillfredsställa 0,07% av den globala förbrukningen av primärenergi. [1] Termisk verkningsgrad är hög eftersom ingen energiomvandling behövs, men kapacitetsfaktorerna tenderar att vara låg (ca 20% ) eftersom värmen behövs främst på vintern.

Geotermisk energi härstammar från värmen kvar i jorden sedan den ursprungliga bildandet av planeten, från radioaktivt sönderfall av mineraler och från solenergi absorberas vid ytan.

högst geotermisk värme skördas i områden nära tektoniska plattgränser där vulkanisk aktivitet stiger nära ytan av jorden. I dessa områden kan mark och grundvatten hittas med temperaturer högre än  för tillämpningen.

Dock innehåller även kalla marker värme, under 6 meter är den genomsnittliga årliga Lufttemperaturen lägre än  jordtemperaturen och det kan extraheras med en värmepump.