Mälar Advokaterna

i kan stå till tjänst med följande

Avtal
Upprättande av avtal såsom affärsavtal, samarbetsavtal, köprättsliga avtal, arbetsrättsliga avtal, agent – och återförsäljaravtal, franchiseavtal, hyres- och arrenderättsliga avtal, sekretessavtal samt privaträttsliga avtal.

 

Företagsöverlåtelser
Medverkan till juridiska due diligence utredningar inför förvärv,

Köprättsliga frågor
Biträde vid köp och försäljning av fast och lös egendom, deltagande i förhandlingar samt tillämpning och tolkning av köprättsliga avtal.

Hyres-, arrende- och fastighetsrätt
Upprättande av hyres- och arrendeavtal. Biträde vid förhandlingar och tvister inför arrende- och hyresnämnd och vid domstol.

Arbetsrätt
Upprättande av anställningsavtal, biträde vid förhandlingar om uppsägning vid driftsinskränkning, arbetsbrist eller pga personliga skäl. Biträde vid tillämpning och tolkning av lagen om skydd för företagshemligheter.

Immaterialrättsliga ärenden
Frågor om skydd av firmor och varumärken, licens- och sekretessavtal.

Entreprenadrättsliga ärenden
Biträde vid tillämpning och tolkning av entreprenadrättsliga avtal och i tvister. Medverkan till utbildning i entreprenadrättens standardavtal som t ex AB 92.

Skiljemannaärenden
Biträde i skiljeprocesser inför skiljenämnd samt uppdrag som skiljeman.

Privatjuridik
Skadeståndsrätt, generationsskiften, upprättande av familjerättsliga avtal, testamenten, bodelningar, arvsfrågor m m. Biträde i tvister.

Brottmål
Uppdrag som offentlig försvarare och målsägarbiträde.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *